Af figuren til venstre fremgår vurderingen af de enkelte ressortområders arbejde med ligestilling. Ved at pege på et ressortområde i nedenstående tabel fremgår vurderingen af ligestillingsarbejdet i de enkelte organisationer på ressortområdet.

Du kan også finde den enkelte organisations resultater i ovenstående bjælke.

Ligestilling i Staten

På denne side ses hovedresultaterne af ministeriernes arbejde med ligestilling. Det enkelte ministeriums benchmarkingresultater er summen af resultaterne for alle organisationer i ministeriet, som har indberettet en ligestillingsredegørelse. Du kan se den enkelte organisations benchmarkingresultater ved at klikke på ministerierne i boksen nederst på siden.

Du kan se ministeriernes delresultater for ligestillingspolitik på ressortområdet, ligestillingspolitik på personaleområdet og kønsmainstreaming ved at vælge et ligestillingsområde i bjælken til højre.

HovedresultaterArbejder meget med ligestilling

Arbejder mindre med ligestilling

Arbejder kun lidt med ligestilling

På denne side er anvendt den ressortopdeling, som eksisterede, da de statslige organisationer indberettede deres ligestillingsredegørelser med frist d. 1. september 2009.


Skip Navigation Links
Beskæftigelsesministeriet
Expand <div class="green">Beskæftigelsesministeriet </div>
Finansministeriet
Expand <div class="green">Finansministeriet</div>
Forsvarsministeriet
Expand <div class="green">Forsvarsministeriet </div>
Indenrigs- og Socialministeriet
Expand <div class="yellow">Indenrigs- og Socialministeriet</div>
Justitsministeriet
Expand <div class="yellow">Justitsministeriet</div>
Kirkeministeriet
Expand <div class="green">Kirkeministeriet </div>
Klima- og Energiministeriet
Expand <div class="green">Klima- og Energiministeriet </div>
Kulturministeriet
Expand <div class="yellow">Kulturministeriet</div>
Miljøministeriet
Expand <div class="yellow">Miljøministeriet </div>
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Expand <div class="yellow">Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration </div>
Skip Navigation Links
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Expand <div class="green">Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri</div>
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Expand <div class="yellow">Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse</div>
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Expand <div class="green">Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling</div>
Skatteministeriet
Expand <div class="yellow">Skatteministeriet</div>
Statsministeriet
Expand <div class="yellow">Statsministeriet</div>
Transportministeriet
Expand <div class="yellow">Transportministeriet</div>
Udenrigsministeriet
Expand <div class="green">Udenrigsministeriet </div>
Undervisningsministeriet
Expand <div class="yellow">Undervisningsministeriet</div>
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Expand <div class="green">Økonomi- og Erhvervsministeriet </div>

Ovenstående interaktive boks virker bedst i browsere som Morzilla Firefox og Internet Explorer.