Ligestillingsredegørelser og ligestillingsrapporter 2009

Ifølge ligestillingsloven skal offentlige myndigheder inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Efter ligestillingsloven skal alle kommuner, regioner, ministerielle departementer samt statslige styrelser, institutioner og virksomheder med mere end 50 ansatte udarbejde ligestillingsredegørelser i ulige år. Ligestillingsredegørelserne giver borgere, politikere og øvrige interesserede et indblik i den offentlige sektors indsats for at fremme ligestilling og leve op til ligestillingsloven.

Efter ligestillingsloven skal den enkelte ressortminister også udarbejde en ligestillingsrapport på baggrund af ligestillingsredegørelserne fra organisationerne på ministerens område.

Alle ligestillingsredegørelser og ligestillingsrapporter skal sendes til minister for ligestilling.

På hjemmesiden kan du finde resultater fra ligestillingsredegørelserne i 2009 og fra tidligere år. Hjemmesiden indeholder også værktøj til kønsmainstreaming i kommunerne, film om kønsmainstreaming og gode eksempler fra stat, regioner og kommuner. Har du erfaringer med arbejdet med ligestilling i det offentlige eller gode eksempler på indsatser, som fremmer ligestilling, er du meget velkommen til at kontakte Ligestillingsafdelingen (se kontaktoplysninger på afdelingens hjemmeside: www.lige.dk).

Ligestillingsredegørelserne fra 2009 består af fire dele; ligestillingspolitik på ressortområdet/serviceområdet, ligestillingspolitik på personaleområdet, kønsmainstreaming samt bestyrelser eller råd, nævn og udvalg nedsat efter ligestillingsloven.

Se de skemaer og vejledninger, som er stillet til rådighed for indberetningen af ligestillingsredegørelser fra de statslige organisationer, kommuner og regioner:

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse – staten

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse – kommuner og regioner

Vejledning til indberetningsskema - statslige organisationer

Vejledning til indberetningsskema - kommuner og regioner

Benchmarking af ligestillingsredegørelserne

Hver ligestillingsredegørelse er blevet benchmarket. Ligestillingsrapporterne fra ressortministrene indgår ikke i benchmarkingen.

Hvert ministerium, statslig organisation, kommune og region har fået tildelt et benchmarkingresultat. I benchmarkingen kan man få tildelt farverne: Grøn, gul eller rød. Grøn er udtryk for, at der arbejdes meget med ligestilling. Gul for er udtryk for, at der i mindre omfang arbejdes med ligestilling. Rød er udtryk for, at der kun arbejdes lidt med ligestilling.

Der er et pointsystem med tilhørende benchmarkingprincipper for staten og et pointsystem med benchmarkingprincipper for kommuner og regioner.

Du kan læse mere om pointsystemerne og principperne for benchmarking her:

Pointsystem kommuner/regioner

Pointsystem ministerier og statslige institutioner